ΓΙΟΜΤΩΒ Ε.Π.Ε.
ΓΙΟΜΤΩΒ Ε.Π.Ε.
ΓΙΟΜΤΩΒ Ε.Π.Ε.

Συνεργάτες

Η ΓΙΟΜΤΩΒ Ε.Π.Ε. συνεργάζεται με ένα δίκτυο αυστηρά επιλεγμένων προμηθευτών προκειμένου να διασφαλίσει το ποιοτικό αποτέλεσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων προς τους πελάτες της. Με αυστηρά κριτήρια επιλέχθηκαν όλοι οι συνεργάτες της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχοντας σαν κύριο στόχο την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της.