ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ

Ο τύπος του φωτός υπό τον οποίο βλέπουμε μια απόχρωση, μας κάνει να την βλέπουμε διαφορετική ενώ στην πραγματικότητα είναι η ίδια.

Θερμοκρασία: Το εάν φαίνεται μια απόχρωση ζεστή ή ψυχρή, αυτό σχετίζεται με την απόχρωση καθώς και με τα χρώματα που την περιβάλλουν. Γενικά τα κόκκινα, κίτρινα και πορτοκαλί είναι " ζεστά χρώματα, ενώ τα μπλε, πράσινα και βιολετί θεωρούνται " ψυχρά". Τα ζεστά χρώματα τείνουν να "μικραίνουν" τον χώρο, ενώ τα ψυχρά τον "μεγαλώνουν". Η χρησιμοποίηση ζεστών και ψυχρών χρωμάτων σε ένα διακοσμητικό συνδυασμό, ενισχύει - αυξάνει την "θερμοκρασία" των αντιστοίχων αποχρώσεων. 

Ένταση: Με τον όρο ένταση ( ή χρώμα ), αναφερόμαστε στην αγνότητα ή φωτεινότητα και αντίστροφα στην θαμπάδα του χρώματος. Όσο πιο αγνό ή λιγότερο γκρι είναι ένα χρώμα, τόσο μεγαλύτερη ένταση έχει. Το φωτεινό κίτρινο ( το κατακίτρινο ) και το κερασί για παράδειγμα είναι χρώματα υψηλής έντασης, ενώ η ώχρα ή το κεραμιδί χαμηλής έντασης. Χρησιμοποιείστε έντονα χρώματα για να τονίσετε κάτι στον γενικό διάκοσμο του χώρου. Τα έντονα χρώματα προσδίδουν " ενέργεια" σ’ ένα χώρο, ενώ τα χαμηλής έντασης την αίσθηση της "ηρεμίας"

Απευθείας φυσικός φωτισμός

Έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να χρωματίζουμε το ταβάνι λευκό. Η συνήθεια αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι το λευκό χρώμα αντανακλά πολύ μεγάλη ποσότητα φωτός "έλκοντας" τα μάτια μας επάνω του. Όμως το ίδιο περίπου θα συμβεί αν χρωματίσουμε το ταβάνι με μια ανοιχτή (pal) απόχρωση. Αν αντιστρέψουμε τώρα τα πράγματα και χρωματίσουμε το ταβάνι με μια σκούρα απόχρωση, ενώ τους τοίχους με μια ανοιχτή (pal), τότε τα μάτια μας θα κατευθυνθούν στην ανοιχτόχρωμη απόχρωση των τοίχων ή επίπλων ή αξεσουάρ του χώρου, λόγω της προαναφερθείσης αντανάκλασης φωτός

 

Υπό γωνία φυσικός φωτισμός

Πράγματι το λευκό βαμμένο γύψινο ταιριάζει γενικά με όλες τις αποχρώσεις του σπιτιού. Ωστόσο επειδή τα γύψινα διατρέχουν όλο το σπίτι, θα μπορούσαν να χρωματιστούν σε πιο ανοιχτές ή πιο σκούρες αποχρώσεις έναντι των τοίχων, προσδίδοντας έτσι νέες διαστάσεις στο χώρο

 

Τεχνητός φωτισμός (λαμπτήρες)

Στην πραγματικότητα, η αντίθεση των αποχρώσεων και όχι οι αποχρώσεις αυτές καθαυτές κάνουν το χώρο να δείχνει μικρότερος. Αυτό συμβαίνει διότι το μάτι ‘’ ταξιδεύει’’ μέσα σ’ ένα δωμάτιο για να εστιάσει σε διάφορα αντικείμενα του χώρου, και όντως εστιάζει στα σκούρα. Μονοχρωματικοί συνδυασμοί κάθε απόχρωσης (ανοιχτής ή σκούρας) δημιουργούν την ψευδαίσθηση ( εξαλείφοντας την αντίθεση των αποχρώσεων) του ανοικτού χώρου. Αν και οι συνδυασμοί αυτοί είναι όντως κομψοί, εν τούτοις δεν θα έχουν το έντονο διακοσμητικό αποτέλεσμα που θα είχαν οι σκούρες αποχρώσεις. Επίσης ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν, είναι και ο φυσικός φωτισμός του εν λόγω χώρου, καθώς και οι διαστάσεις του